Artikelen

Clubavond 1 november

Clubraad vergadering. Het programma voor 2015 wordt aan de BCN leden voorgelegd.

 

Aanvangstijd : 20.00 uur.

Plaats           : H2O (zwembad) / De Uithof 1 (voor GPS Groenendaal) / 3481 WE te Harmelen

 

Tijdens deze clubavond worden door de verschillende commissies en het bestuur het programma van de BCN voor het jaar 2015 ingediend en besproken. 

Beste leden, suggesties voor het BCN programma van 2015 zijn welkom, mail hiervoor de secretaris:  

Lees het verslag