Officiële BMW Club Nederland

Aanmelding BBQ 2017

Aanmeldformulier BBQ 12 augustus 2017

Betaling

Na inschrijving dien je de BBQ-kosten à 19,50 pp aan de penningmeester te voldoen. Je inschrijving is pas geldig na ontvangst betaling op NL 71 INGB 00 00 71 93 55 t.n.v. Penningmeester BMW Club Nederland te Dordrecht ovv BBQ. Restitutie van het betaalde is alleen mogelijk als zodanig tijdig is opgezegd dat ook de BCN zónder kosten kan annuleren.

Aansprakelijkheid

Disclaimer:

Deelname aan evenementen van de BMW Club Nederland (BCN) of door BCN aanbevolen evenementen is geheel voor eigen risico. De deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade van welke aard dan ook, die door toedoen of nalatigheid van henzelf of van degene voor wie ze aansprakelijk zijn wordt veroorzaakt. De BMW Club Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na de activiteiten, evenementen, ritten en/of meerdaagse reizen. Elke deelnemer dient zelf voor alle geldige reispapieren en benodigde verzekeringen zorg te dragen. Uw voertuig en uw verantwoordelijkheid als bestuurder dient te voldoen aan de geldende wetgeving, zowel die in Nederland als ook daarbuiten.

Versturen

Als je van deze inschrijving een kopie voor je eigen administratie wilt hebben, print het formulier dan uit vóór je op versturen klikt! Na het versturen van het inschrijfformulier zie je direct een bevestiging op je scherm en het formulier is niet meer zichtbaar. Blijft het formulier in beeld dan dien je nog een invoerveld in te vullen! Na correct versturen ontvang je een bevestigingsmail op het opgegeven e-mailadres. Ontvang je geen e-mail dan is wellicht het opgegeven e-mailadres niet juist: dubbelcheck je invoer vóór versturen!