Officiële BMW Club Nederland

Cor Rutte Weekend 2018

Aanmelding Cor Rutte Weekend 2018
gegevens partner/reisgenoot
Kamerboeking Half-Pension

Betaling reissom

Na inschrijving dient de verschuldigde reissom direct te worden betaald. Je ontvangt dus geen nota. Je kunt het verschuldigde bedrag overmaken op NL 71 INGB 0000 71 93 55 ten name van penningmeester BMW Club Nederland. Vermeld daarbij je naam en CRW 2018. In principe wordt geen restitutie verleend bij afzien van deelname. Waar mogelijk zal de BCN bemiddelen maar het advies is een reis/annuleringsverzekering af te sluiten/te hebben.

Aansprakelijkheid

Disclaimer

Deelname aan evenementen van de BMW Club Nederland (BCN) of door BCN aanbevolen evenementen is geheel voor eigen risico. De deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade van welke aard dan ook, die door toedoen of nalatigheid van henzelf of van degene voor wie ze aansprakelijk zijn wordt veroorzaakt. De BMW Club Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na de activiteiten, evenementen, ritten en/of meerdaagse reizen. Elke deelnemer dient zelf voor alle geldige reispapieren en benodigde verzekeringen zorg te dragen. Uw voertuig en uw verantwoordelijkheid als bestuurder dient te voldoen aan de geldende wetgeving, zowel die in Nederland als ook daarbuiten.

Contrôle, uitprinten en versturen

Na het verzenden van het “formulier” ontvangt u direct een bevestigingsmail op het opgegeven e-mailadres. Ontvangt u geen e-mail dan is het formulier niet verzonden (of het e-mail adres onjuist opgegeven) dus kijk dan even of wellicht iets roodomrand is en er nog gegevens moeten worden ingevuld. Of meld het aan de webmaster. Als u van deze inschrijving een kopie voor uw eigen administratie wilt hebben, print het formulier dan uit vóór de definitieve verzending naar de BCN!