Officiële BMW Club Nederland

55 jaar BCN

Aanmeldformulier 55 jaar BCN
vrijdag 22 september
zaterdag 23 september
clubavond 23 september in Made
Zondag 23 september
Overnachting

Betaling

De kosten van diners pp dienen gelijktijdig met de inschrijving voldaan te worden aan de penningmeester BCN op NL 71 INGB 0000 719 355 tnv BCN Dordrecht ovv diner(s) 55 BCN + specificatie. Je inschrijving is pas geldig na ontvangst betaling. Restitutie is pas mogelijk als tijdige annulering van de deelnemer het voor de BCN ook mogelijk maakt kostenloos te annuleren.

Disclaimer

Deelname aan evenementen van de BMW Club Nederland (BCN) of door BCN aanbevolen evenementen is geheel voor eigen risico. De deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade van welke aard dan ook, die door toedoen of nalatigheid van henzelf of van degene voor wie ze aansprakelijk zijn wordt veroorzaakt. De BMW Club Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na de activiteiten, evenementen, ritten en/of meerdaagse reizen. Elke deelnemer dient zelf voor alle geldige reispapieren en benodigde verzekeringen zorg te dragen. Uw voertuig en uw verantwoordelijkheid als bestuurder dient te voldoen aan de geldende wetgeving, zowel die in Nederland als ook daarbuiten. Gemaakte foto's of film kunnen door de club geplaatst worden op door de club gehanteerde media.

Controle, printen en versturen

Als je van deze inschrijving een kopie voor je eigen administratie wilt hebben, print het formulier dan uit vóór je op versturen klikt! Na het versturen van het inschrijfformulier zie je direct een bevestiging op je scherm en het formulier is niet meer zichtbaar. Blijft het formulier in beeld dan dien je nog een "omlijnd" invoerveld in te vullen! Na correct versturen ontvang je een bevestigingsmail op het opgegeven e-mailadres. Ontvang je geen e-mail dan is wellicht het opgegeven e-mailadres niet juist: dubbelcheck je invoer vóór versturen!