Artikelen

2017 Themadag Maeslantkering & 2e Maasvlakte

Themadag: Water onze vijand en toch ook onze vriend.

Maeslantkering: stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg.

Futureland: een permanente tentoonstelling over het winnen van land.

Zaterdag 1 juli 2017

 Een thema voor jong en oud, automobilist of motorrijder, kortom interessant voor elk lid van de BMW Club Nederland en hun gezin.

In februari 1953 beukte een zware noordwesterstorm op de Nederlandse kust. Met springtij erbij veroorzaakte dat grote overstromingen. Langs de gehele Nederlandse kust ontstond er grote schade en waren er dijkdoorbraken. Zeeland en grote delen van Zuid-Holland kwamen onder water te staan, vele mensen kwamen hierbij om het leven. 

Alles op alles werd er gedaan om het hoofd te bieden aan deze ramp, de verloven van de militairen werden ingetrokken, helikopters van het Amerikaanse leger in Duitsland werden ingezet. Zelfs is een aantal betonnen caissons, zoals die in 1944 in Normandië zijn afgezonken om de kustmatige haven voor de landingen te beschermen, vanuit Engeland gesleept om hiermee op diverse plaatsen dijken te dichten. Het Watersnoodmuseum te Ouwerkerk ( vlakbij Zierikzee ) is er tegenwoordig in ondergebracht.

In de Tweede Kamer werd toen het besluit genomen om plannen te maken voor de Deltawerken en deze uit te voeren om zo een herhaling van de overstromingen te voorkomen, want het mag niet weer gebeuren!

De Deltawerken bestaat uit een aantal stormvloedkeringen, dijkverzwaringen en verhogingen om zo het water buiten te houden. We zijn er regelmatig, bewust of onbewust langsgereden, dit alles om onze voeten droog te houden. 

Recentelijk is op de televisie de zesdelige tv-serie “ALS DE DIJKEN BREKEN” uitgezonden. In deze serie is te zien hoe bij een hedendaagse watersnoodramp grote delen van Nederland en Vlaanderen onder water komen te staan en hoe men hier op reageert. Als er weer een overstroming plaatsvind kunnen we spreken over Amersfoort aan Zee. In 2015 en 2016, met het BCN-BBQ weekend, zijn we door de Biesbosch gereden en daar konden we zien welke aanpassingen er zijn gedaan om het water beter te verwerken en een mooi vervolg daarop is een bezoek aan de Maeslantkering bij Hoek van Holland.

Bedenk wel dat vijf miljoen inwoners van Nederland wonen onder het zeeniveau, in deze tentoonstelling kun je door je postcode in te vullen zien of je daarbij hoort.... 

De Maeslantkering is een onderdeel van de Deltawerken. De Toercommissie heeft een bezoek aan deze markante stormvloedkering georganiseerd met een privé rondleiding, die ziet er als volgt uit:

Ontvangst met een kop koffie, daarna volgt de rondleiding van ongeveer 90 minuten bestaande uit de volgende onderdelen:

  • Een film “Nederland en het water”
  • Een uitleg bij de plattegrond van Zuid Holland over het sluitstuk van de Deltawerken “De Maeslantkering”
  • Een uitleg op het “Watervertelplein” over wat er gedaan wordt in Nederland om overstromingen tegen te gaan.
  • Een wandeling op het terrein van de kering met uitleg ter plekke. Bezichtiging van de grote deuren. 

Website Maeslantkering

Hierna heeft de Toercommissie een route uit gezet naar Futureland, een tentoonstelling over het winnen van grond uit de zee, iets wat wij Nederlanders overal in de wereld doen van oudsher. In dit geval gaat het om een uitbreiding van de Maasvlakte, al weer het tweede gedeelte. Ook hier gaat het om het uitbreiden van het industriegebied en meer mogelijkheden voor het overslaan van goederen, wat vroeger in de havens van de stad gebeurde maar door dat er steeds grotere schepen gebouwd worden moeten ze uitwijken naar de Maasvlakte om meer diepgang voor deze schepen te hebben. Deze ontwikkelingen zijn goed voor de werkgelegenheid en ons nationaal inkomen.

Futureland op de 2e Maasvlakte

Hier kunnen we rondkijken. Voor de geïnteresseerde is het mogelijk om een rondvaart te maken en je kan zelfs een rit maken met een trein op rubberen banden, maar dan moet je meer tijd hebben. Nu kunnen we even bijpraten en eventueel wat nuttigen in het restaurant bij de tentoonstelling. 

 

Website Futureland

 

Kosten:

Rondleiding, entrée en kopje koffie    €   5.00 p.p.

Omdat op de route naar Futureland lunchplekken schaars zijn bieden we, aansluitend aan de rondleiding, optioneel een koffietafel aan in Het Keringhuis.

Extra en apart inschrijven:

Koffietafel:  à   € 10.75 p.p.

De koffietafel bestaat uit: 

Diverse soorten brood en broodjes, wit en bruin en krentenbrood. Diverse vleeswaren, ham, paté, rosbief. Diverse kaassoorten, jong belegen en oud. Huzarensalade of kroket. Zoetwaren.

Diverse dranken: koffie, thee, melk en jus d'orange

 

Programma:

11.00u -11.30u: ontvangst Keringhuis Maeslantkering met kopje koffie

11.30u: start rondleiding

13.00u: einde rondleiding

13.00u: Koffietafel (optioneel)

Aansluitend vertrek voor route naar Futureland op de 2e Maasvlakte.

Deelnemers ontvangen de routes tijdig in .GPX. 

Optioneel:

Verzamelen bij AC Bodegraven voor een gezamenlijke rit naar de Maeslantkering: vertrek 09.30u

Aanrijden via de N 459 en niet vanaf de A 12!

De inschrijving sluit 10 juni 2017. Betaling vooraf bij inschrijving.

Inschrijven kun je met dit inschrijfformulier:  Themadag 2017

Frans Röss

Coördinator Motoren / Toercommissie

 

Voor alle evenementen van de BMW Club Nederland (BCN) of door BCN aanbevolen evenementen is de disclaimer van toepassing, die u via deze link Disclaimer kunt raadplegen. 

Lees het verslag