Officiële BMW Club Nederland

Motoren: Toercommissie

Ritten & Reizen

 

Toercommissie

Binnen de afdeling Motoren van de BMW Club Nederland houdt de Toercommissie zich enthousiast bezig met het jaarlijks organiseren van ritten, reizen en evenementen. 

De routes van de ééndaagse ritten worden per mail, in .GPX-format, tijdig vóór de geplande dag aan alle leden waarvan het email-adres bekend is in de ledenadministratie toegezonden.

De routes zijn een aanbeveling en natuurlijk mag er van afgeweken worden.

Alle routes zijn geschikt voor auto's en motoren.

Leden van de Toercommissie:

 

Frans Röss (Coördinator)

Sam Schalke

Ludo Sidler

Christine Nessen

Rob Beuk

Willem Agelink

 

Voor alle evenementen van de BMW Club Nederland (BCN) of door BCN aanbevolen evenementen is de disclaimer van toepassing, die u via deze link Disclaimer kunt raadplegen.

 

Extra foto's