Officiële BMW Club Nederland

Lidmaatschap BCN

Graag verwelkomen wij je als lid van BMW Club Nederland.

Hiervoor kun je het aanmeldformulier invullen en electronisch versturen of het formulier uitprinten, invullen en opsturen naar het secretariaat.

Het standaard lidmaatschap voor één kalenderjaar bedraagt € 45,00 of € 22,50 voor het E-lidmaatschap.

Gedurende het verenigingsjaar verschijnt 9 x een full-color clubblad in print. Wil je het clubblad via internet ontvangen dan kies je voor een E-lidmaatschap. Het E-lidmaatschap is in 2016 voorbehouden aan nieuwe leden. In 2017 kunnen ook bestaande leden daarvoor kiezen.

In het lidmaatschapsgeld is begrepen een bijdrage voor BMW Clubs Europa en BCNL de landelijk overkoepelende BMW-organisatie Nederland.

Na je aanmelding verzorgt de penningmeester de contributie-incasso en daarna ontvang je van de secretaris bericht.
 
Indien je je gedurende het jaar aanmeldt zijn de contributiebedragen als volgt:
Januari t/m april:           € 45,00 of € 22,50 (E-lidmaatschap)
Mei t/m september:       € 27,00 of € 11,00 (E-lidmaatschap)

(Motorbeurs)-aanbieding 2017:

Tijdens de motorbeurs Utrecht en t/m de clubmarkt BCN 4 maart 2017 geldt de volgende aanbieding:

Lidmaatschap 2017:

lidmaatschap: € 30,=

E-lidmaatschap: € 15,=

Hier vindt u een uittreksel uit het Huishoudelijk Reglement van de BCN.

Door de leden verstrekte (persoons)gegevens worden in een geautomatiseerde ledenadministratie opgenomen. Gegevens uit deze administratie zullen niet aan derden, anders dan BCNL, BMW Groep Nederland en de BCE E.V. worden verstrekt, er zeker van uitgaande dat deze organisaties zich strikt houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

=============================================================================

Automatische incasso contributie

De leden BMW Club Nederland hebben tijdens de ALV 2014 met meerderheid besloten om automatische incasso in te voeren. Nieuwe leden kunnen dat uitsluitend worden door een incassomachtiging te verstrekken. Bestaande leden die (nog) geen incassomachtiging hebben afgegeven betalen € 2,50 extra administratiekosten.

Voor alle evenementen van de BMW Club Nederland (BCN) of door BCN aanbevolen evenementen is de disclaimer van toepassing, die u via deze link Disclaimer kunt raadplegen.

 

 

 

Extra foto's