Artikelen

Zijspan registreren of verwijderen

Zijspan registreren of verwijderen!

 

 

Voor motorfietsen met zijspan met een datum eerste toelating (DET) van vóór 30 april 2009 is het vanaf 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 mogelijk om zonder keuring en gratis de juiste voertuigcategorie voor een zijspan te krijgen. Ook andersom is dit het geval. Heeft u een motorfiets zonder zijspan en staat het voertuig als een motorfiets met zijspan in het kentekenregister? Dan kun u dit ook gratis laten aanpassen gedurende deze periode. Voertuigcategorie L4e of L3e

Motorfietsen met een zijspan horen in het kente­kenregister de voertuigcategorie L4e te hebben en motorfietsen zonder zijspan voertuigcategorie L3e. In verband met Europese richtlijnen is dit verplicht. Motorfietsen met zijspan met een DET van vóór 30 april 2009 zijn meestal niet geregistreerd als motorfiets met zijspan (L4e). Als de RDW niet op de hoogte is van de zijspanaanbouw of -verwijdering in het verleden staat de motorfiets mogelijk verkeerd gere­gistreerd. Als u de voertuigcategorie van het voertuig niet juist laat registreren, kan dit gevolgen hebben bij controles op de weg door de politie (ook in het buitenland). De keuring van een zijspanaanbouw of -verwijdering moet bij motorfietsen met een DET vanaf 30 april 2009 altijd door de RDW worden gedaan. Vanwege de benodigde remtesten vindt deze keuring plaats op het RDW testcentrum te Lelystad (TCL).

Aan deze keuring zijn kosten verbonden. Voor meer info kunt u contact opnemen met de RDW TTV afdeling Productbeoordeling.

Voorwaarden voor gratis registreren of verwijderen

Het moet gaan om een motorfiets (met zijspan) met een datum eerste toelating (DET) van vóór 30 april 2009 en geldt alleen als er verder geen wijzigingen aan het voertuig zijn aangebracht die keuringsplichtig zijn (bijvoorbeeld wielbasis) volgens de Regeling Voertuigen Hoofdstuk 6.

Nakijken hoe uw motorfiets staat geregistreerd

Op de site van de RDW kunt u uw voertuiggegevens raadplegen. Vul het kenteken in. Achter de letter 'J' ziet u de voertuigcategorie staan. De datum eerste toelating (DET) kunt u vinden door te klikken op het plusje achter 'Vervaldatum en historie', achter de letter 'B'.

Zijspan laten registreren of verwijderen door de RDW

Om het zijspan van uw motorfiets te registreren in het kentekenregister en op uw kentekenbewijs (of te verwijderen) neemt u de volgende stappen:

- Controleer op de website van de RDW via 'mijn voertuiggegevens bekijken' of uw motorfiets als L3e of L4e geregistreerd staat en of uw voertuig de juiste DET heeft voor een gratis wijziging;

- Vul op de site het formulier 'aan- of afmelden zijspan' volledig in als uw voertuig een datum eerste toela­ting (DET) heeft van voor 30 april 2009;

- Bij 'Voertuigcategorie' vult u in of u een motor met een zijspan heeft (L4e) of niet (L3e); Stuur eventueel mee te sturen documenten (zie 'Documenten die u moet meesturen') mee; Klik op verzenden;

- Als alles akkoord is, stuurt de RDW u binnen 5 werkdagen een kentekenbewijs op creditcardformaat (ook wel kentekencard genoemd) met de juiste gegevens per post. Hierbij kan de volgende situatie zich voordoen:

- u heeft een papieren kentekenbewijs > u krijgt dan dus geen papieren maar een kentekencard terug. Daarnaast ontvangt u een brief met de tenaamstellingscode. De RDW verstuurt deze een werkdag later dan de kentekencard. De tenaamstellingcode is een code die u nodig heeft bij bijvoorbeeld verkoop van het voertuig. De code bestaat uit 9 cijfers. Het is belangrijk om de tenaamstellingscode goed en apart van het kentekenbewijs te bewaren.

- u heeft al een kentekencard > u krijgt geen nieuwe tenaamstellingcode. De tenaamstellingcode die u heeft blijft geldig.

Zodra u de nieuwe kentekencard heeft ontvangen, vernietigt u het oude papieren kentekenbewijs;

Het aanpassen van de zijspanregistratie in het kentekenregister en op het kentekenbewijs is gratis. Tip: Geef de wijziging ook door aan uw verzekeraar

Documenten die u moet meesturen

Als geregistreerde eigenaar/houder: geen.

Als niet geregistreerde eigenaar/houder: dan moet u een ondertekende verklaring van de eigenaar als bijlage toevoegen waarin toestemming wordt verleend om de aanvraag te doen.

Voertuigen die in de bedrijfsvoorraad staan van een RDW-erkend bedrijf: kopie van uw bedrijfspas toevoe­gen. Als het erkend bedrijf geen bedrijfspas (meer) heeft mag u ook een uittreksel van de KvK meesturen. Het verzoek moet dan wel gedaan worden door een tekenbevoegde. Staat het voertuig op naam van een bedrijf?: dan moet het verzoek worden gedaan door de tekenbevoegde van het bedrijf.

Raadpleeg voor informatie de volgende websites:

https://www.rdw.nl/Particulier/Lists/Aan%20of%20afmelden%20zijspan/mailform.aspx?Path=Portal/Particulier/Motor/Wijzigen

http://www.motor.nl/nieuws/zijspan-controleer-de-registratie/

https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Zijspan-van-een-motorfiets-registreren-of-verwijderen.aspx?path=Portal/Particulier/Motor/Wijzigen

 

 

 

 

 

 

Extra foto's